Съдържание

Конкурс за на стипендии за обучение във висши училища и научни организации в Латвия за учебната 2012-2013 година

АГЕНЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАТВИЯ ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на стипендии за обучение с продължителност до 10 месеца в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2012-2013 година и участие в летни семинари. Стипендиите са предназначени за студенти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

Стипендията включва:

А) Частичен срок на обучение (до 10 месеца):

  1. За студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър размерът на месечната стипендия е 350 латвийски лата;
  2. За докторанти размерът на месечната стипендия е 470 латвийски лата;

Б) Краткосрочен престой за провеждане на научни изследвания и/или провеждане на лекции – размерът на дневната стипендия е 20 латвийски лата и възможност за частично покриване на разходите за настаняване (до 120 латвийски лата в рамките на един календарен месец).

В) Участие в следните летни семинари:

  1. В Балтийското международно лятно училище „Learn and Experience Baltics: Nature, Culture and Spa Tourism”, организирано от Vidzeme University of Applied Sciences (за повече информация: http://biss.va.lv);
  2. В Международното лятно училище „Event City”, организирано от Riga Technical University (за повече информация: http://summerschool.rtu.lv);
  3. В Международното лятно училище „Discovering the Multifaced Ladscape of the Baltic Sea Costal Area”,  организирано от Latvian University of Agriculture (за повече информация: http://summerschool.llu.lv)

Стипендиите покриват такса участие, ношувки, храна и ексурзии в рамките на съответното лятно училище.

Кандидатите – български граждани, самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в конкурсите в срок до 1 май 2012 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следните адреси:

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам