Съдържание

18-та стипендиантска програма на фондация „Онасис“

Фондация „Онасис“ чрез своята 18-та стипендиантска програма предоставя стипендии за академичната 2012-2013 година, отнасящи се за чуждестранни (негръцки) граждани.

 Стипендиите са предназначени за университетски преподаватели на всички нива и млади изследователи (притежаващи Ph. D.), хора на изкуството, специализанти и докторанти с цел  научни и следдипломни изследвания в следните области:

  • Хуманитарни науки: Филология, Литература, Езикознание, История, Археология, Философия, Педагогически науки, Психология;
  • Социални науки (с изключение на Право): Политически науки, Социология, Политология, Международни и европейски изследвания, Публична администрация, Социална теория и социалната политика;
  • Изкуство: Изобразително изкуство, Музика, Танц, Театър, Фотография, Кинознание, Медии.

Обучаващите се в тези категории не получават диплома за завършена степен на обучение. 

 Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите до Фондацията (Foreigners' Fellowships Department, 7 Aeschinou Street, 105 58 Plaka, Athens, Greece или fax. 0030210 3713013) или по и-мейл: ffp@onassis.gr най-късно до 29 февруари 2012 г.

 Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.onassis.gr.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам