Съдържание

Възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет - Прага

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Чешкия технически университет - Прага, Чешка Република

Факултетът по транспортни науки към Чешкия технически университет - Прага предлага обучение в магистърска програма по интелигентни транспортни системи.

За обучение в програмата могат да кандидатстват и чуждестранни студенти.

Записването е до 31 март 2012 г. по електронен път на адрес: www.prihlaska.cvut.cz.

Подробна информация за програмата, факултета и университета може да бъде намерена на адресите: www.cvut.cz и www.fd.cvut.cz.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам