Съдържание

Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА, СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЛУОСТРОВ ХЕМОС - ГМХА В СОЛУН ОРГАНИЗИРАТ

Международна Програма по гръцки език, история и култура през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцки език и култура - за периода от 29 юли до 26 август 2012 г. (Отнася се за студенти и млади учени от университети, в който се преподава или имат обект на обучение гръцки език, история и култура. Необходимо е кандидатите да владеят гръцки език на задоволително ниво и да са на възраст до 50 години).

Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път - до фондацията на адрес dds@culture.gr най-късно до 22 юни 2012 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.imxa.gr.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам