Съдържание

Покана за кандидатстване със съвместни проекти с Френската общност на Белгия

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ЗА НОВАТА РАБОТНА ПРОГРАМА /2013-2015/ В РАМКИТЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФРЕНСКАТА ОБЩНОСТ НА БЕЛГИЯ

Департаментът за международни отношения на регион Валония-Брюксел обявява Покана за кандидатстване със съвместни проекти за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската общност на Белгия.

Приоритетните теми в областта на образованието и науката са: научни изследвания и технологични иновации, професионално и продължаващо образование, европейски въпроси, социална политика, укрепване на връзките между образованието, науката и бизнеса, езиково и културно многообразие, подкрепа за Франкофонските образователни филиали в България и за разпространението на френския език.

Проектните предложения трябва да са на френски и на български език.

Крайният срок за представянето на проектите е 10 октомври 2012 г. в централния офис на Wallonie-Bruxelles International:
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Espace international Wallonie-Bruxelles
Place Sainctelette, 2
1080 BRUXELLES

Формуляр за кандидатстване може да бъде изтеглен оттук или от електронната страница на Департамента за международни отношения на регион Валония-Брюксел:
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0023375_matrice&ln=ln1&userid=&rubr=gen

За повече информация за условията за кандидатстване, за допустимите разходи и процедурата по селекция  могат да се получат от:
Georges LETAYF - g.letayf@wbi.be и Adeline SERRAND - a.serrand@wbi.be
Телефон: +32 2 421 83 14
Факс: +32 2 421 87 66

Три екземпляра от попълнения на френски език формуляр се изпращат на адреса на  Wallonie-Bruxelles International и по един екземпляр на български и френски език по електронна поща на референта от МОМН s.topalova@mon.bg и на референта от МВнР volodya.bojkov@mfa.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам