Съдържание

Информация за обучение на български граждани в Република Корея

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Правителството на Република Корея предоставя четири стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър" или образователна и научна степен „доктор", считано от м. септември 2013 г.

Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им бъде предоставено двупосочен самолетен билет, месечна сума и медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:
http://studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do 

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи до посолството на Република Корея в София, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 22 март 2013 г.

Посолството ще проведе събеседване с допуснатите кандидати в началото на м. април 2013.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам