Съдържание

ПОКАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ ЕЗИЦИ КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА В гр. ГРАЦ

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към Съвета на Европа за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра, 19-20 май 2011 г.

19.05.2011 г. – 20.05.2011 г.

В рамките на проекта: „The European Language Portfolio” (ELP)” от Третата средносрочна програма на Центъра /2008-2011/
Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 16.03.2011 г.
Начин на подаване на документите към МОМН: електронно, на ел.поща: k.todorova@mon.bg
Работни езици: английски и френски
Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта:  http://elp-wsu.ecml.at 

Необходими документи:

 1. Кратка мотивация;
 2. Автобиографична справка / CV;
 3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му към проекта на ЕЦСЕ.
 4. Попълнен на един от работните езици формуляр за номинация

Профил на участниците

 • Образователни инспектори (експерти по чуждоезиково обучение от РИО на МОМН); директори на училища. 

Професионален опит

 • професионалисти в областта на чуждоезиковото образование, които насърчават ученето на езици като средство за развиване на многоезиковите способности на учениците.

Изискуем опит и компетенции

 • Познаване работата на Съвета на Европа и на Европейския център за съвременни езици в Грац в областта на чуждоезиковото обучение.

От участниците се очаква активно включване преди, по време и след приключването на работния семинар, като:

 • попълнят, преди началото на семинара, въпросник относно потенциала за работа по училищни проекти, свързани с въвеждането и използването на Европейското езиково потртфолио, в техния контекст;
 • се запознаят обстойно и се подготвят върху изпратените предварително до тях текстове на документи от координаторите на проекта;
 • участват активно в обсъжданията на работните задания по време на работния семинар;
 • предоставят обратна връзка на организаторите от ЕЦСЕ в Грац, след завръщането им от работния семинар;
 • съдействат за оценяването на материалите, изработени като резултат от проекта;
 • се ангажират да разпространят резултатите от проекта и готовите продукти, също както и примерите за добри практики, научени по време на работния семинар.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам