Съдържание

Конкурс за стипендии в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за отпускане на две стипендии, за учители по френски език - български граждани, за летен курс през периода 01.08.2011 г. - 20.08.2011 г. в Университета на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия, на основание на Програмата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската общност на Белгия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани;
 2. Да работят като учители по френски език на щатна длъжност в системата на българското училищно образование;
 3. Да не са ползвали през последните 3 години стипендия, предоставена от белгийската страна.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Международно и европейско сътрудничество" с опис на приложените документи;
 2. Формуляр за кандидатстване (изтегли  ТУК)
 3. Професионална автобиография (Europass CV) на български и на френски език;
 4. Копие от личната карта;
 5. Копие от диплома за завършено висше образование на български и на френски език;
 6. Мотивация на български и на френски език;
 7. Предложение от местоработата за участие в курса;
 8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Международно и европейско сътрудничество" в МОМН.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков № 2А, 1000 София, до 21 април 2011 г. включително всеки делничен ден от 9 до 17.30 часа. За справки - телефон 9217 631.

Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване в МОМН след 26 април 2011 г. Окончателният избор е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам