Съдържание

БРИТАНСКИ СЪВЕТ ЩЕ ПРОВЕЖДА ПЪРВИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Курсовете са подходящи за широк кръг от преподаватели по английски и са изцяло онлайн базирани. Първите модули започват на 10 октомври, регистрацията е от 1 до 25 септември

Преподаватели по английски език от цялата страна вече могат да придобият допълнителна професионална квалификация чрез специални онлайн курсове, разработени от Британски съвет. За първи път у нас такъв вид курсове ще се провеждат изцяло онлайн, независимо къде се намира преподавателя и без да се налага да отсъства от учебни занятия. 

Единственото изискване е участниците да имат достъп до компютър с връзка с интернет и да разполагат със свободно време от около 60 минути на ден. Обучението позволява голяма гъвкавост,  защото, както всички онлайн курсове на Британски съвет, е асинхронно – провежда се през определен период от време, по имейл и в дискусионни форуми. Модератори ще бъдат петима български университетски преподаватели, които преминаха специално обучение по програма на Британски съвет.

На 10 октомври започват първите три курса – Primary Essentials /преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години/,  Learning Technologies Essentials /информационни и комуникационни технологии в класната стая/ и TKT Essentials /основи на теста TKT/. Разработени са на базата на мащабно проучване на нуждите на учителите по английски език от допълнителна професионална квалификация.

Всеки от курсовете е с продължителност от около 10 седмици и струва 100 лв. Регистрацията е от 1 до 25 септември, а формулярите за записване и повече информация могат да бъдат намерени на уебсайта на Британски съвет http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-teacher-training

Primary Essentials е за преподаватели по английски език, които работят с деца от 5 до 12 години. Курсът съдържа аудио, видео и социални елементи. Предназначен е за различни групи учители, но е специално насочен към тези, които  искат да развият уменията си с помощта на практически курс за преподаване на английски в началното училище. Подходящ е също за опитни преподаватели, които имат нужда да подобрят уменията си или възнамеряват да се прехвърлят в сектора на предучилищното и/ли основното образование.

Learning Technologies Essentials е за преподаватели в различните етапи и степени на образователната система, които биха искали да усвоят основите на информационните и комуникационни технологии в класната стая. Курсът включва теми като: използване на образователната платформа Moodle, оценяване и избор на уебстраници, интегриране на глобалната мрежа, офисни приложения за обучение на цял клас, кибер сигурност, използване на интерактивната мрежа в класната стая, социалните мрежи за образователни нужди и др.

TKT Essentials е разработен за учители, които се подготвят за теста TKT (Teaching Knowledge Test), за да придобият квалификация от Обединеното кралство, увеличаваща шансовете им за професионално развитие. Подходящ е също и за опитни преподаватели, които не са запознати с комуникативния подход в чуждоезиковото обучение или искат да опреснят/осъвременят теоретичната си подготовка в тази област.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам