Съдържание

Стипендии за български граждани за обучение в Република Корея

Корейският институт за развитие (Korea Development Institute) предоставя възможност за обучение на български граждани в образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор”, считано от пролетния семестър на 2014 г.

Кандидатите имат възможност да кандидатстват за пълна стипендия, включваща освобождаване от такса за обучение, предоставяне на месечна сума и двупосочен самолетен билет.  

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите документи за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на: www.kdischool.ac.kr

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна до 25 октомври 2013 г.

Адрес за контакти:
85 Hoegiro Dongdaemun Gu,
Seoul 130-722, Korea
E-mail: admissions@kdischool.ac.kr
Phone: 0082 2 3299 1281
FAX: 0082 2 3299 1223

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам