Съдържание

Летни образователни курсове в Университета в Осло през 2014 г.

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ УНИВЕРСИТЕТА В ОСЛО, НОРВЕГИЯ В ПЕРИОДА 21 ЮНИ – 1 АВГУСТ 2014 г.

Международното лятно училище (ISS), организирано от Университета в Осло предлага възможност за участие на български представители в летните образователни курсове, които ще се проведат в периода 21 юни – 1 август 2014 г. на територията на университета, както следва:

  • 14 курса за студенти-бакалаври, които са насочени към норвежкия език, култура и общество;
  • 7 курса за студенти-магистри, с акцент върху теми от широк международен интерес.

Кандидатите могат да участват чрез попълване на онлайн заявление, на адрес: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/

Крайният срок за подаване на заявления за стипендианти е 1 февруари 2014 г. Кандидати на собствена издръжка могат да подават заявления и след 1 февруари 2014 г., като приемът им ще зависи от запълнените до момента бройки.

Почти 27 500 студента от повече от 150 държави са участвали в ISS, от създаването му през 1947 г. През 2012 г., 585 студента от 90 различни държави са взели участие в шестседмичното интензивно обучение. През 2009 г. Университетът в Осло присъжда на ISS Наградата за „Най-добра среда за учене“.

Повече информация за стипендиите, начина на кандидатстване и програмата може да бъде получена на адрес: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/, тел. (+47) 22 85 63 85
или на e-mail iss@admin.uio.no.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам