Съдържание

КОНКУРСИ ЗА НОМИНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ В КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2012 Г. ПО ПРОГРАМАТА НА СЪВЕТА НА EВРОПА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ PESTALOZZI

13.06 – 17.06.2012

Тема: „Global dimensions of democratic citizenship”
Място: гр. Приморско, България
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 13.04.2012 г.
Работен език: английски език

27.06 – 29.06.2012

Тема: „The European Portfolio of Languages”
Място: Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 05.04.2012 г.
Работен език: немски език

24.09 – 28.09.2012

Тема: „L’eau: enjeu citoyen, enjeu éducatiff”
Място: Mont-Saint-Aignan, Франция
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 28.05.2012 г.
Работен език: френски език

25.09 – 28.09.2012

Тема: „What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community.”
Място: Кипър
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 22.06.2012 г.
Работен език: английски език

06.10 – 12.10.2012

Тема: „Building a Europe for and with children: Janusz Korczak’s child-and learner-centred pedagogy”
Място: Полша
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 01.08.2012 г.
Работен език: английски език

02.11 – 03.11.2012

Тема: „Motivation and psychological principles of learning”
Място: Белград, Сърбия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: английски и сръбски език

07.11 – 09.11.2012

Тема: „Human Rights Education in Schools”
Място: Люцерн, Швейцария
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: немски или английски език

08.11 – 10.11.2012

Тема: „Roma in Austria : Oppression – Persecution – Neglect”
Място: Айзенщад, Австрия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 24.09.2012 г.
Работен език: немски език

12.11 – 14.11.2012

Тема: „From assimilation and isolation to integration. The roles of languages in integrating learners from disadvantaged groups (migrants, Roma, …)"
Място: Словения
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.08.2012 г.
Работен език: английски език

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучението по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език) и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие
  2. CV
  3. Мотивация
  4. Документ за владеене на работния език
  5. Документ от прекия работодател, че е съгласен с това участие
  6. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа, който може да бъде изтеглен тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_revised_EN.asp#TopOfPage

При необходимост се провежда допълнително и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие по електронна поща от страна на МОМН.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам