Съдържание

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В КАРИЕРНОТО ИНФОРМИРАНЕ, ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Еврогайдънс - България и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) обявяват конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инициативи, които се изпълняват у нас.

Краен срок за кандидатстване: 20.05.2013 г.

Награда: Учебна визита в страна - членка на Европейския съюз

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам