Съдържание

КОНКУРС за излъчване на национални участници за работен семинар по проект на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац: „Европейско портфолио за студенти – бъдещи детски учители“

12.12.2013 г. – 13.12.2013 г.

В рамките на проекта: „European portfolio for student teachers of pre-primary education” (Préélémentaire) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/
Място на провеждане: Европейски център за съвременни езици в гр. Грац, Австрия
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 18.09.2013 г. 
Подаване на документите към МОМН по ел.поща: k.todorova@mon.bg
Работни езици: английски,  френски и немски
Информация за проекта може да бъде получена от уеб сайта: http://www.ecml.at/preelementaire

Профил на участниците:

Професионален опит

  • експерти, участващи непосредствено в началната подготовка и надграждащите квалификационни обучения на начални учители или
  • професионалисти, работещи в образователни институции, занимаващи се с деца на възраст 3-6 години.


Необходими стаж и компетентност
Опит в обучението и началната подготовка на бъдещи учители или на други образователни професионалисти за развиване на езиковите компетентности на малки деца - 3-6 годишна възраст (по родния език или по чужд език)

Очаквания относно участието и задачи по проекта
Събиране и обсъждане на примери на добри практики;
Активно участие в процеса на определяне на компетентностите, които трябва да бъдат включени в Портфолиото.

Необходими документи:

  1. Кратка мотивация;
  2. Euro-Pass CV;
  3. Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава опита и компетенциите, необходими за включването му в работния семинар към проекта на ЕЦСЕ.
  4. Попълнен на един от работните езици формуляр

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам