Съдържание

КОНКУРС ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА 7. КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за най-интересна тестова задача по БЕЛ и математика.

В конкурса може да участват ученици от VІІ до ХІІ клас. 
 Състезанието се провежда всеки месец от 15 ноември 2008 г. до 15 февруари 2009 г.
Тестови задачи се изпращат до 15-то число всеки месец. 
Краен срок за подаване на тестови задачи за последния месец е 15 февруари 2009 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ФОТОАПАРАТ!

Наградените участници ще се обявят на интернет страницата на МОН.

І. Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:

  • да са в съответствие с учебното съдържание за 7. клас; 
  • да са с четири възможности за отговор или с кратък свободен отговор; 
  • да са ясно формулирани; 
  • да не съдържат фактологически грешки; 
  • да имат само един верен отговор; 
  • участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана.

ІІ. Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите

1. За задачите с четири възможности за отговор: 

  • буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г)
  • верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква. 

Пример:
1. Кое от изреченията е сложно по състав?
+А) Всички отидоха да гледат световното първенство.
Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.
Пример:
1. Преди две години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?
отговор: 8

3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви. 
Пример: Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?

4. Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf

Задачите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в конкурса се съгласяват те да бъдат използвани от МОН за целите на външното оценяване.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail: testove@mon.bg
както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес: 
дирекция „Политика в общото образование”, 
МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 462 – Любка Алипиева.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам