Съдържание

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС „PLURAL +”

Секретариатът на инициативата Алианс на цивилизациите, Международната организация по миграция, Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд” и други международни неправителствени сдружения организират

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ - КОНКУРС „Plural +”

Покана за участие е отправена до всички младежи на възраст от 9-25 години. Те могат да се включат в конкурса като изпратят до 30 септември т.г. заснети от тях кратки видеофилми (1-5 минути), в които изразяват мнения или споделят опит по въпроси, свързани с: интегрирането на деца и възрастни, които са с имигрантски произход; прояви на (не)толерантност; човешки права; културни и религиозни различия и др. Посредством своята творба, младите хора могат да отправят предложения за това как да бъдат насърчавани социалната кохезия и животът в общества, които се характеризират с разнообразие (културно, езиково, религиозно, етническо, социално).

Информация относно условията за участие в конкурса, критериите за оценка и процедурата по награждаване е публикувана на електронната страница на Алианса на цивилизациите – www.unaoc.org

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам