Съдържание

ПРОДЪЛЖАВАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА КОНКУРСА „НАГРАДИ ЗА УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ 2009”

До 31-ви декември продължават номинациите по проекта „Награди за успелите деца на България 2009”, иницииран от фондация „Димитър Бербатов”.

Според правилата на конкурса, всеки може да номинира всекиго на електронната страница на фондацията http://dberbatov.org

Важно е да се удостовери успеха на кандидата със съответните документи, дипломи, служебни бележки и да се спазят стриктно правилата за номиниране. Постиженията трябва да са в една от трите области – изкуства, наука или спорт и да са постигнати през 2009 г.

В настоящето издание на конкурса ще се връчи специална почетна награда за участие в социално значима кампания или проект по гражданско образование. Отделна награда ще има и за българчета, посещаващи български училища зад граница.

Проектът „Награди за успелите деца на България” е подробно описан в електронна страница www.dberbatov.org

Този проект се осъществява и със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам