Съдържание

КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ПРОЛЕТ В ЕВРОПА” 2010

Конкурс за есе „Пролет в Европа” 2010, посветен на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване

Представи си свят, където бедността, социалната и етническата принадлежност нямат значение. Свят на толерантност и взаимно уважение. Свят, където за приятелството и добрите човешки отношения няма граници. Такъв свят би бил безценен дар! Нали?

А какво пречи светът, в който живеем днес, да е такъв? На пръв поглед звучи лесно, но защо бедността постепенно е довела до социална изолация между хората, а тя на свой ред - до издигане на невидими, но осезаеми бариери между съученици, съседи, съграждани? Как можем да променим това?

Изказвайки мнението си по тази тема в рамките на кампанията "Пролет в Европа," ти имаш възможността да направиш крачка към един по-добър и по-отворен свят!

Напиши есе до 300 думи, което да включва 5 ключови думи: готовност, приятелство, съпричастност, толерантност, общност и го изпрати на e-mail: infocentre@evropa.bg или на адрес: София 1000, ул. “Московска” № 9, Информационен център на Европейския съюз, за конкурса “Пролет в Европа" 2010.

  1. Срок за изпращане на есето: 14:30 часа на 5 май 2010;
  2. Провежда се в две възрастови групи: 13-16 години и 17-20 години;
  3. Критерии за оценка: 
  • спазени изисквания на заданието (обем, ключови думи); 
  • креативност и оригиналност на творбата; 
  • яснота на посланието; 
  • завършеност на тезата;
  1. Повече информация за регламента, както и формуляр-заявка за участие.

Първа награда: по един преносим компютър за победителите от двете възрастови групи
Втора награда: по един външен хард диск драйв за победителите от двете възрастови групи (320 GB)
Трета награда: по един външен хард диск драйв за победителите от двете възрастови групи (250 GB)

Какво е Пролет в Европа?
Пролет в Европа е ежегодна кампания, отворена за всички училища в Европа. Тя дава възможност на младите европейци да дискутират темите, които ги вълнуват, да изразят собствената си гледна точка и да бъдат чути в Европа. През 2010 Пролет в Европа ще се присъедини към Европейската година за борба с бедността и социалното изключване, като окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата.

Повече информация за Европейската година за борба с бедността и социалното изключване: 
http://www.2010againstpoverty.eu/

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам