Съдържание

СТИПЕНДИИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АРАБСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за изучаване на арабски език  за български ученици и студенти за срок от 8 (осем)месеца, считано от м. септември 2010 г. Стипендиите включват освобождаване от такси за обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Удостоверение от училището или университета, че кандидатът изучава арабски език;
  • Попълнени формуляри;
  • Удостоверение за раждане, копие на паспорта и шест снимки;
  • Медицинска бележка, удостоверяваща че кандидатът не е заразен със заразни болести;
  • Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски, легализирани в Министерство на външните работи на Република България;

Крайният срок за подаване на документи е 1 юли 2010 г. в посолството на Арабска република Египет в София.

Посолството на Арабска република Египет в София ще проведе с кандидатите тест за определяне нивото на владеене на арабски език.

За повече информация: г-жа Даниела Петрова и г-жа Галина Мухтарова, посолство на Арабска република Египет в София, тел. (+359 2) 988 15 09

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам