Съдържание

ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ” ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ

ЕЖЕГОДНИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ “ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ”     

Фондация „Йордан Камджалов” предоставя помощ за инструменталисти, певци и композитори чрез отпускане на стипендии, финансиране на участие в международни конкурси и фестивали в страната и чужбина. Фондацията подпомага изяви на международна сцена, поръчки на нови творби, включване в майсторски класове, академии, семинари и др.

Начините за подпомагане са строго индивидуални в зависимост от спецификата и нуждите на кандидатите.

За допълнителна информация: Мария Цветанова тел: 02/938 11 06 и 0887 611518 и на интернет-адрес: www.kamdzhalov.com.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам