Съдържание

ПОКАНА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 15-16 ГОДИНИ В МЛАДЕЖКИ ФОРУМ НА ЮНЕСКО

ПОКАНА от страна на Националната комисия за ЮНЕСКО на Република Сърбия и Дружеството за ООН в Република Сърбия, за участие на български ученици на възраст 15-16 години във втория по ред Младежки форум на ЮНЕСКО за световно наследство в Югоизточна Европа

За  участие в Младежкия форум на ЮНЕСКО са поканени за участие по 1 учител и 1 ученик от две училища от страните от региона на Югоизточна Европа, чиито разходи за пътуване, настаняване и храна ще бъдат изцяло покрити по проекта на Република Сърбия за организирането на Форума, по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО 2012-2013 г.

Условията, на които трябва да отговарят учениците са следните:

Добър комуникативен английски език; желание и мотивация да научат повече за световното наследство, неговото опазване и защита; желание и намерение да разработят и реализират проект/и с други училища от региона на Югоизточна Европа; ангажимент да включат и други ученици в дейностите по проекта и да го популяризират в рамките на местната общност.

Условията, на които трябва да отговарят учителите са следните:

  • Да провеждат образователни дейности на посочената тематика с/за ученици;
  • Да имат интерес да работят и след завръщането си от Форума по Програмата на ЮНЕСКО за образование за световното наследство;
  • Да могат да комуникират свободно на чужди езици (английският език е   задължителен);
  • Да имат опит с разработване и реализиране на проекти;
  • Да имат желание да създават и провеждат международни проекти в училища от региона на Югоизточна Европа.

В хода на подготовката на участието си, от учениците от отделните страни ще се очаква да инициират проекти/дейности, свързани със световното наследство и съответно да подадат до организаторите кратко описание на резултатите от техни предишни инициативи, както и да ги представят по време на Форума.

Срокът за изпращане на кандидатурите от отделните страни е 28 февруари 2013 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам