Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-334/07.03.2014 г.на министъра на
образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Александър Красимиров Нейчев
  2. Петър Йорданов Пенев
  3. Росица Иванова Спиридонова
  4. Биляна Димитрова Казакова
  5. Сема Исмет Мустафа
  6. Деница Павлова Симова-Зиновиева
  7. Анна Василева Димитрова
  8. Любомир Йорданов Димитров
  9. Стоил Савов Алипиев
  10. Борислав Климентов Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.04.2014 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала 2 на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 16.04.2014 г. от 13.30 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала 2 на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 16.04.2014 г. от 14.00 часа в зала 2 на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков”
№ 2А.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам