Съдържание

Информация относно срока и условията за кандидатстване на български граждани по Културните спогодби на Кралство Дания за учебната 2012-2013 година

На основание на Културната спогодба между Република България и Кралство Дания, Министерство на науката, иновациите и висшето образование на Кралство Дания чрез Датската агенция за международно образование предоставя възможност за отпускане на стипендии  на чужди граждани, в това число и за българи за обучение през учебната 2012/ 2013 година.

Стипендиите, които се отпускат, са насочени към следните групи:

  1. Студенти с образователна квалификационна степен „бакалавър”, които са изучавали датски език в продължение най-малко на 2 години, непосредствено преди кандидатстване. Стипендиите се предоставят за изследвания в областта на датския език и литература.
  2. Магистри и докторанти, за научни изследвания в областта на датския език и култура, както и за други области на познание, свързани с Дания – проектиране, архитектура и екологични проучвания.

Кандидатстването става директно в он-лайн режим чрез попълване на съответните формуляри.
Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2012 г.

Датската агенция за международно образование към Министерство на науката, иновациите и висшето образование на Кралство Дания прави окончателния подбор на кандидатите.

Всички условия, изисквания и формуляр за кандидатстване, както и допълнителна информация могат да бъдат намерени на интернет страницата на Датската агенция за международно образование – http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/cultural-agreements/EU-countries%2C%20Iceland%2C%20Switzerland%20and%20Turkey.
 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам