Съдържание

Списък на допуснатите за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология” в РИО – Бургас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас      

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-10/07.01.2014 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Венета Христова Манева    
  2. Гергана Матеева Димитрова
  3. Камелия Йорданова Енева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.02.2014 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.02.2014г. от 13.35 часа, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 13.02.2014 г. от 15.30 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати до конкурс кандидати

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам