Съдържание

Национална стипендиантска програма на Словашката република

ИНФОРМАЦИЯ за участие в Националната стипендиантска програма на Словашката република за академичната 2013-2014 година

През 2005 г. правителството на Словашката република е утвърдило създаването на Национална стипендиантска програма (НСП) за поддържане на мобилността на студентите, докторантите, университетските преподаватели, научните работници и работещите в областта на изкуствата. НСП се финансира от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словакия.

И през летния семестър на академичната 2013-2014 г. Националната стипендиантска програма ще предостави възможности за обучение и специализация в словашки висши училища и научни организации чрез обмен на студенти, университетски преподаватели и изследователи в областта на науката и изкуствата. 

Подробна информация за възможни програми за участие, необходими документи и срокове, може да бъде намерена на интернет-страницата www.scholarships.sk.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2013 година.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам