Съдържание

Годишна стипендия на Федерална провинция Бавария

Годишната стипендия на Федерална провинция Бавария се отпуска на завършили студенти от България, Хърватия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария.

Стипендията се предоставя от Университета в Регенсбург и е в размер на 735 евро на месец. Тя може да се използва за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ или образователно-квалификационна степен „доктор“ в държавно висше училище на територията на федералната провинция. Отпуска се за период от една година, с възможност за нейното продължаване до 3 години.

Крайният срок за кандидатстване е 01 декември 2017 г.

Заинтересованите кандидати може да получат допълнителна информация за баварската годишна стипендия на интернет адреса на Университета в Регенсбург на следния линк: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам