Съдържание

СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ В СЛОВАКИЯ

Информация за кандидатстване за стипендии за специализация или научен престой, отпускани чрез Словашката академична информационна агенция и предназначени за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации 

Словашката академична информационна агенция (SAIA) въз основа на договор с Министерството на образованието на Словашката република координира „Националната стипендийна програма” на Словашката Република, предназначена за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации. Чрез Агенцията те могат да кандидатстват за стипендия за специализация или научен престой в Словашката Република. 

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване може да се намери на адрес: www.saia.sk

Брошури на „Националната стипендийна програма” на Словашката Република с информация за кандидатстването могат да се получат в Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, София, стая № 552.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам