Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Счетоводство“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-4234/29.08.2017г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Янка Михайлова Младенова
 2. Евгения Тодорова Асенова - Коева
 3. Валентин Петков Николов
 4. Мария Цочева Маринова – Станчева
 5. Нели Стойчева Стоева
 6. Албена Николаева Бояджиева
 7. Даниела Антонова Миленкова
 8. Силвия Любенова Грозданова
 9. Иванка Иванова Милева
 10. Даниела Николова Спиридонова
 11. Петко Христов Узунски
 12. Анелия Петрова Стойнева – Григорова
 13. Севастияна Георгиева Кацарска

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала на IV етаж. Интервюто с кандидатите, издържали теста, ще се проведе в същия ден.

Допуснатите кандидати трябва да носят документ за самоличност.

 ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Светлана Николаева Костова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален проф. опит или присъден ранг III младши

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам