Съдържание

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Информация за възможност за обучение на български граждани в Московския държавен технически университет по гражданска авиация

Московският държавен технически университет по гражданска авиация приема за обучение младежи и девойки, желаещи да свържат живота си с гражданската авиация и да получат интересна и престижна професия.

Университетът е водещо висше училище в Руската Федерация по подготовка на специалисти в областта на експлоатацията на авиационна и космическа техника. Випускниците на университета имат възможност да се реализират не само в сферата на гражданската авиация, но и в други отрасли на промишлеността и транспорта.

Университетът обучава чуждестранни студенти от 1993 година. През изминалия период във висшето училище са се обучавали граждани на 59 страни.

Пълна информация за реда и условията на кандидатстване и обучение може да се намери:

на адрес: rektorat@mstuca.ru;

на телефони: 7 495 459 0707, 7 495 458 7626 и 7 495 459 0721;

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам