Съдържание

КОНКУРСИ за номиниране на български участници по програма PESTALOZZI – 2013 г.

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в  обученията за обучители за 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на образователни професионалисти PESTALOZZI

12.11.2013 – 15.11.2013

Тема на Модул А: „Respect – Responsible attitudes and behavior in the virtual social space”
Място: Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.05.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН.
Работен език: английски и френски език
Целева група: образователни професионалисти от сектора за образование за възрастни; младежки сектор; предварителна и последваща/надграждаща квалификация на професионалисти в сферата на образованието.

Подробна информация относно съдържанието на първата част (А) на модулното обучение (с обща продължителност 12-18 месеца), както и за изискванията към кандидатите:
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Home/What/ModResp_EN.asp

08.10.2013 – 11.10.2013

Тема на Модул А: „Sex/sexuality education – Personal development, prevention    of  discrimination and violence”
Място: Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.05.2013 г.
При необходимост, допълнително се провежда и събеседване с подалите документи кандидати, след предизвестие от страна на МОМН.
Работен език: английски и френски език
Целева група: преподаватели, подготвящи/обучаващи учители

Подробна информация относно съдържанието на първата част (А) на модулното обучение (с обща продължителност 12-18 месеца), както и за изискванията към кандидатите:  
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Home/What/ModSexEdu_EN.asp

Необходимите документи за допускане до конкурс за номинация за участие в обучение по програма „Песталоци” трябва да бъдат подадени на български език (без формуляра на СЕ, който се попълва на работния език), и да постъпят в деловодството на МОМН до посочения срок, като бъдат адресирани до директора на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Портфолиото от документи трябва да съдържа:

  1. Заявление за участие /свободна форма/;
  2. CV /Europass format/;
  3. Мотивация /Reasons for applying/;
  4. Документ за владеене на работния език /минимално изискуемо ниво - B2 по Европейската езикова рамка/;
  5. Попълнен формуляр за кандидатстване: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/howto/howto_EN.asp

Всички разходи по участието в обученията по програма „Песталоци” на номинирани национални кандидати ще бъдат за сметка на Съвета на Европа, при спазването и изпълнението на конкретни условия от страна на одобрените от организаторите и от Секретариата на СЕ по Програмата, кандидати.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам