Съдържание

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ AMITY GLOBAL BUSINESS SCHOOL В ЛОНДОН

Информация относно възможности за отпускане на стипендии  от Amity Global Business School в Лондон

Amity Global Business School в Лондон отпуска по една стипендия за трите образователни степени - BA (Hons) Business Management, MBA Master of Business Administration, MSc Management за български студенти с отлични академични постижения.

Селекцията на кандидатите се осъществява от училището след тяхната предварителна регистрация на неговия сайт. 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам