Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Пловдив

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2941 от 03.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Веселина Василева Карапеева
  2. Марияна Ангелова Пашова
  3. Розета Любомирова Бованова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.09.2017 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залa 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 08.09.2017 г. от 13.00 часа в зала 2 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 08.09.2017 г. от 13.10 часа в зала 2 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите

Гергана Христосковна Бодурова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит – една година стаж  учителски стаж или една година професионален опит в областта на организацията на средното образование или V младши ранг

Лидия Валериева Кузманова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит – една година стаж  учителски стаж или една година професионален опит в областта на организацията на средното образование или V младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам