Съдържание

Обучение в Русия

ИНФОРМАЦИЯ

Владимировският държавен университет „А. Г. Столетов и Н. Г. Столетов", Русия има възможност да приеме до 20 български граждани за обучение за сметка на федералния бюджет, както и за обучение за сметка на кандидатите.

Владимировският държавен университет „А. Г. Столетов и Н. Г. Столетов" е многопрофилен и подготвя в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър" по повече от 130 специалности и направления.

Кандидатите могат да получат допълнителна информация за начина на кандидатстване в Центъра по международно образование на университета на следните телефонни номера и електронни адреси:

Тел. 007 4922 47 98 83; 007 4922 47 76 83; факс 007 4922 47-98-83

http://international.vlsu.ru

Email: interc.dpt@ gmail.com

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам