Съдържание

Резултати от проведения конкурс за преподаватели в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна

МОН класира за:

 • За преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна :
  • Росица Иванова Арнаудова

   Резервен кандидат: Калинка Стоянова Косева
    
 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  • Диана Станчева Лахнева

   Резервни кандидати:
   1. Снежина Йорданова Владимирова
   2. Нели Парашкевова Гургева

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам