Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-2565 от 20.06.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до събеседване

  1. Любомир Йорданов Димитров
  2. Цветан Иванов Спасов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 30.06.2017 г. от 10  часа, в кабинет 7 в сградата  на Министерството на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам