Съдържание

СПИТЕНДИИ ОТ РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Министерство на образованието, науката и културата на Република Исландия отпуска през академичната 2014/2015 година 15 стипендии, за периода от 1 септември 2014 г. до 30 април 2015 г., за изучаването на исландски език, като втори чужд език в Исландския университет. Стипендиантската програма е ръководена от Института за исландски език „Арни Магнюсон“.

Изисквания към кандидатите:

  • Студенти, изучаващи съвременен исландски език;
  • Студенти, завършили успешно първата година от своето обучение и имащи предишен опит с исландски и/или друг скандинавски език ще се ползват с предимство при подбора на кандидати;
  • С предимство се ползват кандидати до 35-годишна възраст.

Кандидатстването се осъществява директно на адрес:
Arni Magnusson Institute for Icelandic Studies,
Sigurour Nordal Office, Box 1220, 121 Reykjavik, Iceland.

Формулярът за кандидатстване, който трябва да бъде изпратен не по-късно от 1.02.2014 г. до Института за исландски език „Арни Магнюсон“, може да бъде намерен на интернет адрес: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

Кандидатурата трябва да бъде изпратена и на Исландския университет до 01.02.2014 г.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет адрес:
www.english.hi.is/university/applications_study

След разглеждане и оценяване на кандидатурите от комисия, резултатите ще бъдат обявени до месец март 2014 г.

Копие от формуляра и обявата за исландските стипендии са достъпни на интернет страницата на Института.

Информация относно програмата за изучаване на исландски език, като втори чужд език към факултета по хуманитарни науки към Исландския университет и изпитната процедура могат да бъдат намерени на интернет страницата на университета: www.english.hi.is/school_of_humanities/faculty_of_icelandic_and_comparative_cultural_studies/icelandic_second_language

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам