Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати по документи, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-1816 от 17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

1. Радослав Вълков Вълков
2. Венцислав Маринов Маринов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 07.04.2017 г., от 16.00 часа, в зала 4 на VII ет., в сградата на МОН, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А.

Председател на комисията

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам