Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационно осигуряване“ (ИО) в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ (ПСРИО), в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1780/14.03.2017г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.   Бойко Ангелов Ангелов
2.   Борислав Крумов Атанасов
3.   Веселин Ангелов Пеев
4.   Дилян Николаев Атанасов
5.   Калоян Любомиров Малинов
6.   Марина Стефанова Войнова
7.   Росен Стоянов Манасиев
8.   Стефан Боянов Янев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.04.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Документите, които старшият експерт трябва да познава и използва са посочени в длъжностната характеристика.

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационно осигуряване“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерство на образованието и науката – НЯМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам