Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за обучение на български граждани в Република Корея

Правителството на Република Корея отпуска стипендии на чуждестранни граждани за обучение в Корейския институт за развитие (Korea Development Institute) и в частност Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по следните програми:

  • Магистърска програма по публична политика;
  • Магистърска програма по политика за развитие;
  • Магистърска програма по публично управление.

Кандидатите следва:

  • Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с много добър успех;
  • Да не са корейски граждани, както и техните родители;
  • Да са физически и психически здрави;
  • Да са под 40 години към 1 септември 2017 г.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация на следния електронен адрес:
http://admissions.kdischool.ac.kr

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейския университет.

Необходимите документи се изпращат по електронен път на https://apply.kdischool.ac.kr , както и по пощата на адрес: 263 Namsejong-ro, Sejong-si, 30149, Republic of Korea.

Крайният срок за кандидатстване е 20 март 2017 г.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам