Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Плевен

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-25/10.01.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

            І. Допуска до конкурс следните кандидати:

                    1. Людмила Станимирова Йочева

                    2. Даниела Цветанова Велчева

                    3. Светослава Георгиева Илиева

             Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.02.2017 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

              Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.02.2017 г. от 11.50 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

              Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 13.02.2017 г. от 12.00 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

              ІІ. Няма не допуснати до конкурс кандидати.     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам