Съдържание

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионално управление на образованието – Стара Загора

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1672/25.10.2016  г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска се до конкурс следният кандидат:

  1. Кузман Стойчев Кузманов

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 16.11.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 16.11.2016 г. от 13.30 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 16.11.2016 г. от 15.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата

Дарина Тошкова Кайрякова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители -  представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по биология (химия, физика) или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам