Съдържание

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието –  Монтана

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1521/06.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Венета Иванова Борисова

Допуснатият кандидат трябва да се яви  на 09.11.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.11.2016 г.  в 11.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста, ще се проведе на 09.11.2016 г. от 11.40 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам