Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”
в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, отдел „Инвестиционно планиране“

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09 - 1386/17.09.2016 г., изм. със Заповед № РД 09 - 1524/17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Светла Георгиева Кръстева
 2. Иван Златков Латунов
 3. Моника Павлова Андреева
 4. Мария Симеонова Нановска
 5. Ангелина Николова Кавръкова
 6. Анна Стефанова Величкова
 7. Ивайло Красимиров Ненков
 8. Мариус Станке Костадинов
 9. Христо Георгиев Талев
 10. Ралица Лъчезарова Пешакова
 11. Жасмина Георгиева Симеонова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.10.2016 г. в 11.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 20.10.2016 г. в 16.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на  20.10.2016 г. от 16.15 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

2) Не допуска до конкурс:

Мария – Марина Руменова Кольовска
Основание за недопускане    
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър по …”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам