Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”
в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, отдел „Инвестиционно планиране“ – 2 работни места

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09 - 1391/17.09.2016 г., изм. със Заповед № РД 09 - 1525/07.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши::

1) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Тодор Трайчев Стоименов
 2. Галя Николова Георгиева
 3. Светла Георгиева Кръстева
 4. Даниела Любенова Денчева
 5. Валентина Стоичкова Младенова
 6. Драгомир Първанов Първанов
 7. Елеонора Николова Бонева
 8. Ивелина Стефанова Георгиева
 9. Мариус Станке Костадинов
 10. Виолета Бориславова Коритарова – Касабова
 11. Анелия Владимирова Спасова – Ангелова
 12. Николина Стоянова Чернева
 13. Христо Михайлов Харлов
 14. Румяна Миткова Парушева – Пехливанова
 15. Валентина Цветанова Атанасова
 16. Ивайло Николов Димитров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.10.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.10.2016 г. в 13.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на  19.10.2016 г. от 13.15 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам