Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, отдел „Инвестиционно планиране“ – 1 работно място

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09 - 1385/17.09.2016 г., изм. със Заповед № РД 09 - 1527/07.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Тодор Трайчев Стоименов
 2. Галя Николова Георгиева
 3. Светла Георгиева Кръстева
 4. Тодор Петров Петров
 5. Даниела Любенова Денчева
 6. Валентина Стоичкова Младенова
 7. Лиляна Георгиева Василева
 8. Виолета Бориславова Коритарова – Касабова
 9. Елка Константинова Рашева
 10. Антоанета Иванова Кьосева
 11. Недко Статев Статев
 12. Юлия Любенова Цветанова
 13. Петя Маринова Николова
 14. Чавдар Янков Халачев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.10.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката,  гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.10.2016 г. в 13.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 19.10.2016 г. от 15.30 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам