Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, отдел „Ремонтни дейности“ – 2 работни места

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1383/17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Чавдар Янков Халачев
 2. Петя Маринова Николова
 3. Тодор Петров Петров
 4. Виолета Бориславова Коритарова – Касабова
 5. Лиляна Георгиева Василева
 6. Галя Николова Георгиева
 7. Светла Георгиева Кръстева
 8. Тодор Трайчев Стоименов
 9. Даниела Любенова Денчева
 10. Николина Стоянова Чернева
 11. Валентина Стоичкова Младенова
 12. Драгомир Първанов Първанов
 13. Ивелина Стефанова Георгиева
 14. Мариус Станке Костадинов
 15. Анелия Владимирова Спасова – Ангелова
 16. Жасмина Георгиева Симеонова
 17. Антоанета Иванова Кьосева
 18. Анета Ботева Димитрова
 19. Стефка Александрова Душанова
 20. Катя Лозанова Славейкова
 21. Любомир Йорданов Димитров
 22. Дарина Савова Савова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.10.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 21.10.2016 г. в 13.30 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 21.10.2016 г. от 13.45 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

2) Не допуска до конкурс кандидатите:

Атанас Боянов Христов
Основание за недопускане    
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимален професионален опит или присъден III младши ранг

Илияна Димитрова Бонева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимален професионален опит или присъден III младши ранг  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам