Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”
в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, отдел „Ремонтни дейности“

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1384/17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

1) Допуска до конкурс кандидатите:

 1. Петя Маринова Николова
 2. Светла Георгиева Кръстева
 3. Даниела Любенова Денчева
 4. Валентина Стоичкова Младенова
 5. Дарина Савова Савова
 6. Тодор Петров Петров
 7. Моника Павлова Андреева
 8. Мария Симеонова Нановска
 9. Мариус Станке Костадинов
 10. Анелия Владимирова Спасова – Ангелова
 11. Жасмина Георгиева Симеонова
 12. Антоанета Иванова Кьосева
 13. Стефка Александрова Душанова
 14. Катя Лозанова Славейкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.10.2016 г. в 11.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 21.10.2016 г. в 13.30 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на  21.10.2016 г. от 16.00 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

2) Не допуска до конкурс кандидатите:

Атанас Боянов Христов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимален професионален опит или присъден IV младши ранг

Иван Димитров Гудев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимален професионален опит или присъден IV младши ранг

Илияна Димитрова Бонева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимален професионален опит или присъден IV младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам