Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-903/06.07.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Алексей Иванов Маргоевски
 2. Гергана Миткова Найденова
 3. Благовеста Юлиянова Узунова
 4. Биляна Дакова Йорданова
 5. Зорница Радкова Гечева
 6. Радослава Николова Лалова
 7. Мария Янчева Стоянова
 8. Александрина Ангелова Ангелова
 9. Милена Димитрова Кавазова
 10. Даяна Петкова Милева
 11. Яна Лъчезарова Маринова
 12. Елена Борисова Борисова
 13. Мая Сашева Славова
 14. Нина Георгиева Стаменова
 15. Диана Любомирова Маринкова
 16. Диана Тошкова Маркова
 17. Цветелина Ангелова Ангелова
 18. Мариана Милчева Асенова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  08.09.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.09.2016 г. в 14.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 08.09.2016 г. от 14.10 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2 А.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам