Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09- 827/21.06.2016 г.   на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Георги Ефтимов Бърдаров
 2. Антони Илианов Щерев
 3. Гергана Николова Димитрова
 4. Стела Георгиева Михайлова
 5. Симона Йорданова Арнаудова
 6. Янка Димитрова Дурчова
 7. Геновева Вълкова Черкезова
 8. Шона Валериева Фотева
 9. Иван Стойчев Димитров
 10. Георги Атанасов Шиваров
 11. Вероника Георгиева Вълкова
 12. Ивайло Йорданов Йорданов
 13. Любомир Йорданов Димитров
 14. Борислав Милчев Първанов
 15. Николай Георгиев Кошничаров
 16. Филипп Анатолиев Цалиев
 17. Десислава Томова Томова
 18. Николай Радославов Николов
 19. Галина Николова Горанова
 20. Николай Димитров Шопов
 21. Радослава Николова Лалова
 22. Роксана Валериева Трифонова
 23. Адриана Неделчева Илиева
 24. Яна Георгиева Якимова
 25. Гергана Миткова Найденова
 26. Бранимир Пламенов Станимиров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.07.2016 г. в 9.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.07.2016 г. в 14.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 06.07.2016 г. от 14.45 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати до конкурс кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам