Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД09-694 от 18.05.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Христина Димитрова Попгенова
  2. Златка Хамид Алдженаби
  3. Мина Вътева Вътева
  4. Даниела Василева Спасова
  5. Красимира Иванова Димитрова-Къдринова
  6. Миглена Анастасова Караиванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.06.2016 г. в  11 часа за решаване на тест в залa 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 27.06.2016 г. от 14 часа в зала на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 27.06.2016 г. от 14.30 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А..

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам